อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

"อธิบดี สถ."ตรวจเยี่ยมการจัดหาอาหารกลางวันเด็ก-ความพร้อมสอนออนไลน์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ. นครปฐม ตรวจเยี่ยมการจัดหาอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- เตรียมความพร้อมสอนออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.17 น.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ สถ. นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมคณะตรวจเยี่ยม และมีนายหมวดเอก เอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐมนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ย้ำว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางเทศบาลฯ ได้ร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมความพร้อมครู และบุคลากรในสังกัดเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาบุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในทุกระดับชั้น ไปจนดำเนินการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้งาน  หลังจากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลนครนครปฐม ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมอาหารกลางวัน และร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองของเด็กเล็กที่มารับอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปจนถึงร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กถึงครัวเรือนในพื้นที่ 

อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งได้นำระบบ Thai School Lunch ที่พัฒนาโดยเนคเทคและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวันให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน นอกจากนี้ ในการมารับอาหารกลางวันที่ ศพด. ก็พบว่าครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีจุดคัดกรอง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้และผู้รับ มีการยืนตามจุดที่กำหนดเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในสังกัดฯ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา และเป็นที่น่าชื่นชมว่า มี อปท. ร่วมดำเนินการ 3,045 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมดำเนินการ 6,185 แห่ง มีเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันจำนวน 193,895 คน และใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 66 ล้านบาท 

“สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 ขอให้บุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ เช่นกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนปกติ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนแอร์ (DLTV) หรือ ออนไลน์ (Internet) เป็นหลัก และให้เร่งชี้แจงไปยังผู้ปกครองว่า ไม่จําเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรทัศน์เพิ่มเติม เพราะขณะนี้เป็นเพียงช่วงทดลองของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนเท่านั้น และเป็นการเตรียมความพร้อมไว้อีกช่องทางหนึ่ง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย” อธิบดี สถ. กล่าวย้ำ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น