อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

23 พฤษภาคม สุขสันต์"วันเต่าโลก"!

รู้หรือไม่ว่า... ทุกวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันเต่าโลก” เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์เต่า สัตว์คู่โลกมายาวนานกว่า 200 ล้านปี! เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.


ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 องค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐ California, USA. ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล เริ่มกำหนดให้ทุกวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันเต่าโลก” เพื่อเน้นให้ความรู้ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

สำหรับ “ความเชื่อเกี่ยวกับเต่า”นั้น ถือเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันธ์กับความเชื่อมาอย่างยาวนาน ว่าเลี้ยงเต่าแล้วจะทำให้อายุยืนเหมือนเต่าที่อยู่บนโลกนี้มาอย่างยาวนานกว่า 200 ล้านปี จะทำให้ผู้เลี้ยงสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ร่ำรวย และจากการที่เต่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้า ก็จะทำให้ทำให้ชีวิตก้าวไปอย่างสุขุมรอบคอบ นอกจากนี้คนโบราณหลายชาติที่นับถือเต่า มักเชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และไม่ควรจะฆ่าเต่าเป็นอาหาร ซึ่งคนไทยเราเอง ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครคิดจะฆ่าเต่ามาเป็นอาหาร แต่สำหรับ “ไข่เต่า” ก็ยังมีผู้ที่ชอบทานอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้ว่าเต่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับโลกมาอย่างยาวนานหรือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ตาม แต่จากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายากเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลับพบว่า สถิติ “เต่าทะเล” ยังคงลดลงอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ การลักลอบเก็บไข่เต่า รวมไปถึงพื้นที่วางไข่และหากินของเต่าทะเลที่ลดลงจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งโดยมนุษย์ ทำให้สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปี ฉะนั้น การอนุรักษ์เต่าจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่จะหลงเหลือเพียงแต่ชื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเพียงแค่ในหนังสือเท่านั้น....
...........................................
โดย "พรรณรวี พิศาภาคย์"
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น