อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

วอนคนใจบุญช่วยลิง200ตัว ขาดแคลนอาหารหน้าแล้ง

ผู้พิทักษ์ธรรมชาติภูบ่อบิด และผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย วอนช่วยเหลือลิงวอกนับ 200 ชีวิตใน"ภูบักโงน" ที่กำลังขาดแคลนอาหารการกิน เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.03 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสว่าง อภัย (ลุงแว่นภูบ่อบิด) ผู้พิทักษ์ธรรมชาติภูบ่อบิด และสถานที่อื่น ๆ ร่วมกับ นายอนุชา อุ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ  หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย เปิดเผยว่า นับ 10 ปีแล้วที่มีลิงวอกอพยพมาอาศัยอยู่ใน "ภูบักโงน" ภูเขาหลายลูกของหมู่บ้านหนองหญ้าไซ จนมีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจากไม่กี่ตัวจนมีประชากรลิงกว่า 200 ตัว มีอยู่ 4-5 ฝูง ซึ่งที่ภูบักโง่น ล้อมรอบด้วยแปลงเกษตรของชาวบ้าน  มีถ้ำอยู่กว่า 10 ถ้ำ มีสัตว์ที่อาศัยร่วมกับลิงคือ  นก  ค้างคาว และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด    ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ กล่าวอีกว่า  สำหรับด้านแหล่งอาหารนั้นในป่า ภูเขาและถ้ำนั้นไม่มีหรือมีจำนวนน้อย เนื่องจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะช่วง 2 แล้งหนัก ขาดอาหารและขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำ  จึงอาศัยชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวสวนที่มาทำการเกษตรหยิบยื่นให้เป็นบางครั้ง ขณะที่อาหาร และน้ำจากชาวบ้านที่มาทำบุญที่พักสงฆ์ หยิบยื่นให้ฝูงลิงได้กินบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ลูกลิงเริ่มขาดอาหารจนผอมโซ ด้านหน่วยงานองค์กรนั้น ยังไม่มีฝ่ายไหนเข้ามาสำรวจอะไร จึงมีความเป็นห่วงสุขภาพของลิง อีกทั้งด้านโรคสัตว์ก็ยังไม่มีใครมาตรวจอะไร  ที่ชาวบ้านต้องการมากเนื่องจากจะพัฒนาภูบักโงนขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย  อีกด้วย  เรื่องนี้จะได้หารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อประสานสมาชิก อสม.ประจำหมู่บ้าน ประสานทางเทศบาลและทางราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจโรคลิง หรือทำการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ด้านพระเหรียญชัย  อุโสโก อายุ  57  ปี  ประจำที่พักสงฆ์ ภูบักโงนเพียงรูปเดียว  กล่าวว่า  ได้มาแสวงบุญ ทำศีลภาวนา สมาธิแห่งนี้เพราะ เป็นธรรมชาติเงียบสงบดี ภูสวยงาม สูงโดดเด่น   มีเพียงฝูงลิงที่มาเป็นเพื่อนส่วนใหญ่ยามเช้าและยามเย็น ส่วนน้ำ อาหารขาดแคลนมากคือช่วงหน้าร้อน ลิงก็ต้องการน้ำ ต้องการเล่นน้ำเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ไม่มีแหล่งน้ำ หนองน้ำหรือบ่อน้ำให้ ส่วนการที่จะมีชาวบ้านหรือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านฯ  มีนโยบายผลักดัน พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสม ไม่ขอออกความเห็น  ขอเพียงเหมาะสมหลายด้าน และไม่เบียดเบือน ทำลายธรรมชาติและรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าก็พอแล้ว "ลิง" นับว่าเป็นสัตว์ป่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ ดูแลคู่กับป่าไม่ให้สูญพันธุ์เพราะการอพยพหลบหนี   ย้ายที่อยู่อาศัย ก็เนื่องจากมากมนุษย์บุกรุกและรบกวนรวมถึงการทำร้ายลิง  ถึงอย่างไรก็ควรแก่การหา แหล่งอาหาร น้ำ  และทำการรักษา ป้องกันโรค วัคซีน ทำหมันควบคุมประชากรลิงไม่ให้มากเกินจนทะลักเข้าตัวเมือง/หมู่บ้าน  และสร้างปัญหาให้กับสังคม ชุมชนและพืชผลทางการเกษตรดั่งเช่นพื้นที่อื่นๆในประเทศประสบอยู่ขณะนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ น่าจะออกมาช่วยเหลือดูแลโดยด่วน  มิใช่ให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหากันเอง    
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26