อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ระยะ2''กองทุนเทใจฯ''สสส.เริ่มมิ.ย.-ก.ค.นี้

สสส. หนุนภาคีเครือข่ายเดินหน้าช่วยเหลือ ''ครอบครัวเปราะบาง''ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ผ่านโมเดล ''กองทุนเทใจเพื่อช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน''ระยะที่1ช่วยเหลือได้กว่า 1.6 พันครัวเรือน จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.33 น.


น.ส.ณัฐยา บุญภักดี  ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัว โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เชื่อมโยงมาถึงเรื่องอาหาร และคุณภาพชีวิต

โมเดล “กองทุนเทใจเพื่อครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” ผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอม จึงเป็นช่องทางการระดมความช่วยเหลือ โดย สสส. ร่วมกับ สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ infoAID

การดำเนินการในระยะที่ 1 เข้าถึงกลุ่มครอบครัวเปราะบาง 1,634 ครัวเรือน ใช้เวลาเพียง 26 วัน (16 เมษายน- 11 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ ระยะที่ 2 จะเริ่มในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม มุ่งช่วยเหลือเด็กในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวัน เพื่อบรรเทาปัญหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพไม่เพียงพอ''เนื่องจากถูกเลิกจ้าง กระทบต่อเด็กและสมาชิกในครอบครัวทุกมิติ ครอบครัวที่มีความลำบากเป็นทุนเดิมยิ่งเปราะบางเพิ่มขึ้น ครอบครัวที่เคยพอจะดูแลตัวเองได้ก็กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ หวังว่า โมเดล “กองทุน เทใจเพื่อครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” ระยะที่ 2 จะช่วยเหลือตรงจุดได้อย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมเอื้อเฟื้อแบ่งบัน” ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวน.ส.เอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการเทใจดอทคอม กล่าวว่า โมเดล “กองทุน เทใจเพื่อครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://taejai.com/th/ เริ่มจากเก็บข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเปราะบางอย่างใกล้ชิดพบว่า บางครอบครัวเด็กอยู่กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน บางครอบครัวพ่อแม่ต้องหยุดงานไม่มีใครจ้าง ขาดรายได้ กระทบการดูแลครอบครัวที่มีภาวะยากลำบาก บางครอบครัวเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องกินยาเป็นประจำ เป็นต้น จากนั้น จึงทำการจัดชุดยังชีพส่งมอบให้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ ประกอบด้วย หน้ากากผ้า ของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ผงซักฟอก และของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ หากมีเด็กเล็กจะเพิ่มนมและหนังสือนิทานให้ด้วย ที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเปราะบางครอบคลุมแล้ว จำนวน 14 จังหวัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น สหทัยมูลนิธิ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม และมูลนิธิขวัญชุมชน ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเปราะบางผู้สนใจติดตามรายละเอียดโมเดล “กองทุน เทใจเพื่อช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” ระยะที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์ https://taejai.com/th/กองทุนเทใจเพื่อช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44