อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

“สุชาติ ตันเจริญ” รับมอบเสื้อป้องกันเชื้อโรค หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจแบบไร้ท่อช่วยหายใจ จากบริษัทเทนเซ็นต์ เทคโนโลยี (เซินเจิ้น) จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.24 น.


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 พ.ค. ที่ห้องรับรองชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับมอบเสื้อป้องกันเชื้อโรคสำหรับใช้ทางการแพทย์ จำนวน 5,000 ชุด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 200,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยทั่วไป N95 จำนวน 50,000 ชิ้น และเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใช้ท่อช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง จากบริษัทเทนเซ็นต์ เทคโนโลยี (เซินเจิ้น) จำกัด (Tencent Technology (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยนายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ เพื่อไว้ใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทย ในช่วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีนายรัชกฤต รัชตะดำรงกิจ ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และในฐานะอุปนายกและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน กล่าวขอบคุณในน้ำใจ บริษัท Tencent Technology (Shenzhen) จำกัด ผ่านไปยังรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยผ่านการประสานงานร่วมกันระหว่างสมาคมส่งเสริมมิตรภาพแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สังกัดกระทรวงความมั่นคง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11