อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

พ่อเมืองสุพรรณบุรี ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูกลุ่มศิลปิน

"นิมิต วันไชยธนวงศ์" ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้ให้กับศิลปินดนตรีในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์และ ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบขอสังคม ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 04.56 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้ให้กับศิลปินดนตรีในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์และ ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบขอสังคม ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เนื่องจากกลุ่มศิลปินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีและเป็นกลุ่มเป้าหมายแรงงานภาคการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบโดยตรง และขาดรายได้ตั้งแต่ ปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากเรื่องการเลิกจ้าง การแสดงมหรสพ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและกิจกรรม ของกลุ่มศิลปินดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของศิลปินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศิลปินดนตรี สุพรรณบุรี และสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ในอนาคตด้านดร.สมจินต์ ชาญกระบี่  ผู้จัดการ อพท.7  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วม กับสมาคมศิลปินดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือศิลปินที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเเละส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมดนตรีของกลุ่มศิลปิน เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบริบทการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก มีความแข็งแรงและยั่งยืนในการเสนอตัวเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ประเภทดนตรีต่อไป

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%