อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"รพ.แม่สอด"รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกฤดูฝน

นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.05 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องโถง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก โดยเป็นการรณรงค์ขอความร่วมมือกับประชาชน ในพื้นที่ เนื่องจากพบว่าขณะนี้  แม้พื้นที่ ชายแดน จังหวัดตาก จะยังไม่มีฝนตกชุก ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น  แต่กลับพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ขณะนี้แล้ว ถึง 17 ราย มากที่สุด ในพื้นที่เขต ตำบลแม่สอด 7 ราย  ที่เหลือกระจายในพื้นที่ ตำบลแม่ตาวและตำบลท่าสายลวดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ให้ความสำคัญในการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้แก่ จากการสำรวจยังพบว่าลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด  โรงเรียน  โรงแรม โรงงาน  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน ชุมชนและสถานที่ทำงาน ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง   เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆนำไปสู่การป้องกันโรคระบาดของโรค  

จากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดตาก ในปี 2562  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  1,305 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึง 2 เท่า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ผู้ป่วยรวม  918 ราย สูงกว่าปี 2561 ที่ผ่านมาถึง 3 เท่าอำนาจ ยุวพันธุ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ตาก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 70