อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

รวมใจควักเงินไถ่ถอนเครื่องมือไฟฟ้าออกจากโรงจำนำคืนเจ้าของ

นักศึกษา วปอ.รุ่น 58 รุ่นเดียวกับผู้ว่ากำแพงเพชร และมูลนิธิณัฐภูมิ ใจดีควักเงินไถ่ถอนเครื่องมือไฟฟ้าออกจากโรงจำนำคืนเจ้าของไปมีอาชีพสู้วิกฤตไวรัสโควิด ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.40 น.


ที่บริเวณหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนเจริญสุขซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนาย เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีมอบทรัพย์จำนำที่ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพคืนแก่ประชาชน โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และนายสุพัฒน์เพชรปรีชาวงศ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ได้ดำเนินการไถ่ถอนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับใช้ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ คืนให้กับเจ้าของ และในวันนี้มีผู้มารับมอบคืนจำนวน 46 รายรวมเป็นเงิน 89,317.25 บาท 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน และตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จากการระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ บางส่วนมีความเดือดร้อนในการดำรงชีพต้องนำทรัพย์สิน ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ไปจำนำไว้กับสถานธนานุบาล เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการดำรงชีพ  จึงได้ดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืนให้กับทุกคน เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือ เครื่องใช้ กลับไปประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58) (หมู่นกเค๊าแมว) ในรุ่นเดียวกับตัวของผู้ว่าฯเอง และมูลนิธิณัฐภูมิ แล้วยังมี โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ได้ร่วมมอบเงินเพื่อไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืนในวันนี้ ซึ่งสถานธนานุบาลได้ทำการสำรวจเจ้าของที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจำนำไว้และได้ดำเนินการประสานไปตามหลักฐานตั๋วรับจำนำจำนวน 80 ใบ มีเจ้าของตัวอยู่ 60 ราย หลังจากแจ้งไปแล้วมีผู้มาดำเนินแจ้งความประสงค์ต้องการขอรับคืนจำนวน 46 ราย 

สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาจำนำและได้รับคือในวันนี้ต่างก็เปิดเผยด้วยความยินดีและรู้สึกตื้นตันใจที่ทางจังหวัดกำแพงเพชรและผู้ที่ได้ร่วมกันนำเงินมาถ่ายถอนทรัพย์สินของพวกตนเพื่อให้ได้นำกลับไปใช้ในการรับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพตามความสามารถทางด้านช่างไม้ช่างซ่อมช่างก่อสร้างที่มีความจำเป็นต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้ ซึ่งบางท่านก็ใช้เวลาว่างเป็นอาชีพเสริมในการรับจ้างสร้างซ่อมบ้าน สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวนี้มีความจำเป็นและเป็นหัวใจหลักของช่างที่จะต้องใช้ทั้งสว่านเครื่องเจียรเครื่องตัดเครื่องเจาะแม้แต่ปั๊มลมเลื่อยวงเดือนต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือหากินของพี่น้องตามอำเภอตำบลชนบท ที่ต่างดีใจที่ได้มีอุปกรณ์ในการกลับไปทำมาหากินหารายได้ให้กับครอบครัวกลับได้แล้ว 

--------------------------------------

พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.กำแพงเพชร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28