อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

นอภ.เมืองศรีสะเกษ เตรียมผุดกิจกรรมล่องแพ-ชมป่า-ไหว้พระ

นอภ.เมืองศรีสะเกษ เตรียมผุดกิจกรรมล่องแพ-ชมป่า-ไหว้พระ ชูท่องเที่ยววิถีลำน้ำห้วยสำราญ พัฒนาพื้นที่เสริมรายได้สู่ชุมชน ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.45 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการยกระดับรายได้ครัวเรือนในชุมชนท่องเที่ยววิถีลำน้ำห้วยสำราญ ห้วยทับทัน แม่น้ำมูล ศรีสะเกษ โดยมี นายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ พร้อมด้วย ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  นำองค์กรการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้รู้ทางวัฒนธรรมประเพณีการพายเรือ การต่อเรือ การทำเครื่องมือหาปลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
นายสมเกียรติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งมีแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนทางน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเทศกาลต่างๆ  
 
ซึ่งนอกจากจะได้เที่ยวชมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ หรืองานเทศกาลทุเรียนภูไฟศรีสะเกษ แล้ว จังหวัดศรีสะเกษยังจะมีเส้นทางการท่องเที่ยววิถีน้ำลำห้วยสำราญ ในรูปแบบการล่องเรือตามลำน้ำชมธรรมชาติและขึ้นท่าน้ำไหว้พระขอพร ชมตลาดออดหลอดวิถีโบราณศรีสะเกษอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว สร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนักท่องเที่ยว จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทดลองปฏิบัติการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชนท่องเที่ยวต่อไป.

------------------------------------------

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61