อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด ลดป่วยได้กว่า 5 เท่า

วันดื่มนมโลก สสส.-ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด สร้างภูมิคุ้มกัน ลดหวัด-ปอดบวม-ท้องเสีย ได้มากกว่า 5 เท่า ยันติดโควิด-19 ก็ให้นมได้ จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 16.05 น.


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก สสส. ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดัน รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับเด็กวัยแรกเกิดควรดื่มนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก เพราะนมแม่ คือวัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องและเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวัน ด้วยการบริโภคนมวัวต่อจนถึงวัยสูงอายุ“การให้นมแม่อย่างเดียวเป็นระยะ 6 เดือนแรก จะช่วยให้ลูกไม่ป่วยบ่อย สารอาหารที่เพียบพร้อมและเหมาะสม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และหลังอายุ 6 เดือนให้นมแม่คู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสม จะส่งผลให้ทารกมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะพัฒนาการทางสมอง มีโอกาส IQ ดีกว่าทารกที่กินนมผสม 2-11 จุด ลดโอกาสการเกิดโรค NCDs ถึงร้อยละ 7-17 มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคกลุ่มปอดบวม ทางเดินอาหารอักเสบ น้อยกว่า 5-10 เท่า ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว นอกจากนั้นแม่ที่ให้นมลูกจะมีสุขภาพดี ไม่อ้วน ลดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่”ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นมแม่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากกับทารก ใน 1 ชั่วโมงแรกส่วนใหญ่น้ำนมแม่จะยังไม่มา แต่หากลูกได้ดูดนมจากเต้าจะช่วยกระตุ้นขบวนการสร้างน้ำนม พร้อมทั้งภูมิคุ้มกันและคุณภาพด้านโภชนาการ เปรียบเป็นอาหารพร้อมยา ช่วยปกป้องการเจ็บป่วยที่พบบ่อยทั้งในวัยทารก วัยเตาะแตะ เด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่สถานการณ์โควิด-19 องค์การอนามัยโลกได้แนะนำกรณีแม่ติดเชื้อ หรือสงสัย ควรจัดให้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างแม่และครอบครัว แพทย์ เพื่อให้แม่ได้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการ ชั่งประโยชน์นมแม่และความเสี่ยงจากการติดเชื้อในลูก ถ้าแม่เลือกอยู่ด้วยกันได้ สามารถให้ลูกได้ดูดนมแม่เพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำนมตั้งแต่ใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากละอองน้ำมูกหรือการไอจามอย่างเคร่งครัด

“ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโควิด-19 แม่ลูกอ่อนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาด ได้รับบริจาคนมผงเพื่อเลี้ยงลูกน้อย ควรหลีกเลี่ยง เพราะเมื่อนมบริจาคหมดลง แม่ที่มีรายได้น้อยอาจไม่สามารถหานมผงมาเลี้ยงลูกได้ต่อไป ถึงตอนนั้นร่างกายจะไม่ผลิตน้ำนม ทั้งนี้ แม่ลูกอ่อนที่มีปัญหาน้ำนมน้อยสามารถปรึกษาคลินิกนมแม่ใกล้บ้าน โรงพยาบาล หรือมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการให้นมลูก เทคนิควิธีเพิ่มน้ำนม”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%