อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"นิพนธ์" ร่วมกิจกรรม"มีแล้วแบ่งปันเปิดตู้ปันสุข"

นิพนธ์ ร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.63 ที่ กระทรวงมหาดไทย พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 16.35 น.


เมื่อเร็วๆ บริเวณข้างรั้วกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย ได้เปิดตู้ปันสุข ใส่เครื่องบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม ยารักษาโรค  และเครื่องอุปโภคอื่นๆ ฯลฯ  ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) มาเข้าแถวรับสิ่งของในตู้ปันสุขฯเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมนี้ กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสะพานบุญระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผู้ยากไร้  โดยขอให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” ไว้เผื่อแผ่คนอื่นๆด้วย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มารับของจากตู้ปันสุขเป็นอย่างดี ทั้งการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ การเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12