อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สถานทูต กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.


นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ชาวไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดลงนามถวายพระพร 
 


จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมอบอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่สำนักงานผู้ว่าการเขตนครหลวง (GDF) โดยมีนาง Renata Zuquim หัวหน้าสำนักกิจการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการเขตนครหลวง (GDF) รับมอบเพื่อส่งมอบต่อให้แก่ชาวบราซิลที่ต้องการความช่วยเหลือในเขตนครหลวง
 


ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันเปิดตัวชั้นบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นบริเวณหน้า สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแบ่งปันและแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ประสบกับความยากลำบากจากการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในกรุงบราซิเลีย ตามแนวทาง "มีแล้วแบ่งปัน" โดยประชาชนสามารถหยิบสิ่งของจำเป็นดังกล่าวจากชั้นด้วยตนเองและสามารถนำสิ่งของมาบริจาคไว้ในตู้เช่นกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมคล้ายกับที่ประเทศไทยมีตู้ปันสุข โดยทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตั้งชั้นดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนพระราชสมภพ
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยนำสิ่งของจำเป็นมาร่วมบรรจุในชั้นดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 


และในวันเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งอาหารแห้งและของอุปโภคบริโภคจำเป็น ตลอดจนยาให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในเมืองมานาวส์ รัฐอมาซอนนัส ซึ่งมีการแพร่ระบาดและอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สูงสุดแห่งหนึ่งของบราซิลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย
 
อนึ่ง การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32