อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ม.หอการค้าประชุมออนไลน์ ระดับชาติฝ่าโควิดครั้งแรกของไทย

ม.หอการค้าจัดประชุมวิชาการระดับชาติฝ่าโควิดผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกของไทย พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 16.24 น.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) มา3 ครั้งแล้ว งานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 17.30 น. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  ล่าสุดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มิได้เลื่อนกำหนดการเวทีวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ออกไป  แต่การประชุมเปลี่ยนรูปแบบจากที่เคยจัดประชุมวิชาการมาทั้งหมดเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยการนำโปรแกรม Cisco Webex จากทางบริษัท Cisco มหาวิทยาลัยเลือกใช้ Cisco Webex Event

เนื่องจากงานการประชุมวิชาการที่เป็นทางการและต้องมีขั้นตอนการทำงานแบบมืออาชีพ การประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ ระบบมีการตั้งค่าอีเมลเป็นแบบทางการ ทำให้สามารถควบคุมผู้เข้าร่วมได้ทั้งหมดและตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียน ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นที่ยอมรับและมีมาตารฐานระดับสากลทั่วโลก
 
ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 นี้ การวัดผลและมาตรฐานยังคงเหมือนเดิมกับการประชุมแบบเดิม เพียงแต่ทุกคนนั้นเปลี่ยนมาเป็นระบบออนไลน์ใน Cisco Webex Event การประชุมวิชาการครั้งนี้กองส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกปี ปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 220 คนโดยการประชุมนั้นเรามีการแบ่งการประชุมทั้งหมด 12 ห้อง โดยการประชุมมีเนื้อหาครอบคุมทั้งหมดทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นไปตามเกณฑ์งานวิจัยระดับชาติที่กำหนดไว้ทุกอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือนักวิชาการ อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมอย่างมากมาย  ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากในระบบออนไลน์ทุกอย่าง บุคลากรทั้งหมดมีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว เนื่องจากท่านอธิการบดีให้ความสำคัญและชัดเจนนโยบายเรื่องนี้เป็นอย่างมากในการใช้โปรแกรม Cisco Webex ในระบบการเรียนการสอนช่วงที่มีวิกฤตโควิด – 19  จึงเป็น

ส่วนหนึ่งที่ทำให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมีความตื่นตัวที่จำเป็นจะต้องใช้ระบบ Cisco Webex ด้วยเช่นกัน ในแง่ของทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมอาจารย์ถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญค่อนข้างมาก แต่ในส่วนของ Cisco Webex Event นั้น ทางทีมงานมีการสอนเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่ต้องมีหน้าที่ในการร่วมจัดการประชุมวิชาการไปบางส่วน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้” 

 

 “ในส่วนของผู้ร่วมงานครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะแก้ไขปัญหาการติดขัดด้วยการให้ผู้นำเสนอซ้อมก่อนวันจริง โดยซ้อมการนำเสนอตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 มีการซ้อมการนำสไลด์ขึ้นโชว์ระหว่างการนำเสนอ โดยทางกองส่งเสริมการวิจัยจะมีการติดตามวันซ้อมให้กับอาจารย์ที่จะต้องขึ้นนำเสนอก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างระหว่างการประชุม เพราะเป็นการปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมด ในส่วนของการแบ่งกลุ่มจะมีการตั้งชื่อห้องตามชื่อคณะสาขาวิชาทั้งหมด 12 ห้อง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 220 คน ก็สามารถที่จะเลือกเข้าร่วมตามความสนใจของตนเองได้

แต่เนื่องจากเป็นความใหม่ของผู้เข้าร่วม อาจจะติดขัดเล็กน้อย การประชุมโดยใช้ระบบ Cisco Webex Event นั้นถือเป็นการจัดประชุมวิชาการที่ใหญ่ในระดับชาติที่มหาวิทยาลัยทำเป็นครั้งแรกและที่แรก ซึ่งการประชุมจะจบได้ภายใน 1 วัน  ในอนาคตแนวโน้มการจัดประชุมออนไลน์น่าจะมีมากขึ้น เนื่องจากสามารถป้องกันสถานการณ์ไวรัสระบาด ช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดการได้อย่างมาก ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

แต่สิ่งที่ท้าทายของการจัดออนไลน์ คือ หัวข้อที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมมากที่สุด รวมถึงกระบวนการการดำเนินต่าง ๆ ต้องมีระบบป้องกันและมีการดูแลกลุ่มเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้เป็นระบบระเบียบมากที่สุด จากประสบการณ์ที่เราได้มีการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับทางหลาย ๆ ที่มาบอกได้เลยว่าการจัดประชุมโดยใช้โปรแกรม Cisco Webex นั้นง่ายและเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด” ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%