อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ

จากสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกกันว่า โรคโควิด-19 นั้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป ต้อง  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหลายอย่างเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดนี้ เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.


จากสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกกันว่า โรคโควิด-19 นั้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป ต้อง  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหลายอย่างเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดนี้ นอกจากนี้ในด้านสถานที่ เช่น สถานพยาบาล สถานบันเทิง โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว

รวมทั้งสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ต้องมีมาตรการในการเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้เกิดการระบาดในสถานที่นั้นเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการเป็นลำดับแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ เนื่องจากเชื้อนี้ยังมีการระบาดทั่วไปในหลายส่วนทั่วโลก รวมทั้งบางประเทศที่ดูควบคุมได้ดีโดยมีจำนวนผู้ป่วยใหม่น้อยลงมากแล้วแต่ยังมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกจนควบคุมได้ยาก ที่สำคัญคือมีการแพร่เชื้อโดยคนที่ไม่ได้มีอาการNew normal behavior มีดังนี้
1. งดไปในที่แออัด หลีกเลี่ยงการชุมนุม พยายามอยู่ห่างจากบุคคลอื่น ๆ ประมาณ 1.5-2 เมตร
2. พยายามใส่หน้ากากอนามัยหากต้องไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ไม่มีอากาศถ่ายเท
3. ล้างมือให้ถูกวิธี ล้างบ่อย ๆ ด้วยนํ้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 70
4. เวลาใช้ห้องนํ้าสาธารณะ หรือห้องนํ้าที่ใช้ร่วมกันในบ้าน ปิดฝาชักโครกก่อนกดนํ้าชำระทุกครั้ง หลังจับแล้วอย่าลืมล้าง มือด้วย
        
5. พกสิ่งเหล่านี้ติดตัว–กระดาษทิซชู หน้ากากอนามัย สบู่เหลว แอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 70
6. ไม่จับหน้า จมูก ปาก ตา โดยที่ไม่ได้ล้างมือ
7. กลับมาบ้านอาบนํ้าทันทีด้วยนํ้าและสบู่ก่อนสัมผัสบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะหลังจากไปในที่สาธารณะ
8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากต้องออกไปในที่สาธารณะที่มีคนมาก อย่าลืมหลีกเลี่ยงที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัย เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบนเครื่องออกกำลังกายก่อนและหลังการใช้ เช่น ดัมเบลหรือ ลู่วิ่ง เป็นต้น
        
9. กินอาหารสุก สะอาด ร้อน และไม่ทานอาหารจากสัตว์แปลก ๆ หรือสัตว์หายาก
10. หลีกเลี่ยงการใช้จานชามช้อนส้อมร่วมกัน ใช้ช้อนส้อมของตัวเอง
11. สำหรับคนที่มีโรคประจำตัว ควรดูแลตนเองโดยการทานยาสม่ำเสมอ พบแพทย์เป็นประจำ อาจจะเป็นการพบด้วยตนเอง หรือพบแพทย์ทางไกลออนไลน์
12. ทำความสะอาดบ้านและที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้นํ้าสบู่ หรือนํ้ายาทำความสะอาด อย่าปล่อยให้รกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
        
13. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ หอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ไม่ได้กลิ่น รับรสผิดปกติ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน สับสน ไม่รู้สึกตัว ร่วมกับมีพฤติกรรมเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ปรึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
14. จดบันทึกสถานที่และเวลาที่ตนเองไปเป็นประจำ
15. หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หากิจกรรมทำที่บ้าน

16. ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง นั่งสมาธิ พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อน เป็นต้น หากยังรู้สึกเครียดวิตกกังวลมากผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์
17. รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องเชื่อถือได้ พยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป และไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่มีที่มาแน่นอนหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ

18. หากมีอาการไอหรือจาม ให้ปิดปากด้วยกระดาษทิซชูแล้วทิ้ง ล้างมือให้สะอาดหลังจับกระดาษ หากไม่มีกระดาทิซชูให้ไอที่ศอกด้านใน
19. การจับสินค้าธนบัตรหรือบัตรเครดิตจากผู้ขาย หรือการซื้อของโดยการรับสินค้าจากผู้ส่ง ต้องดูให้รอบคอบว่าสะอาดหรือไม่ หลังจากรับอย่าลืมล้างมือ รวมทั้งล้างธนบัตร บัตร หรือสิ่งของบริเวณที่ผู้อื่นสัมผัสแล้วให้เป็นนิสัย.

............................................................................................
อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51