อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

"บุญลือ" ตั้งอนุกรรมาธิการฯ เพิ่ม ห่วงโควิด-19 ระบาด

ประชุมกมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีมติตั้ง “คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542” ห่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ย้ำให้ช่วยกันดูแลในด้านกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 22.29 น.


เมื่อวันที่  4 มิ.ย.ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 419 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 มีคณะกรรมาธิการกีฬาและที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้ง “คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542” โดยแต่งตั้งให้ ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ และมติแต่งตั้ง ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ที่ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ประกอบด้วย ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.วิสิทธิ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.ปริญญา ช่วยเกตุ ศิริรัตน์ ส.ส.สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.อัศวิน วิภูศิริ และ ส.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาวงการกีฬา ทั้งปัญหาการใช้เงินกองทุนกีฬา รวมถึงสวัสดิการนักกีฬา และนักกีฬาผู้พิการในอดีตและปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบบุคลากรกีฬาและผู้ประกอบการกีฬา

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ถือเป็นวิกฤตของโลก ในต่างประเทศยังคงมีการแพร่ระบาดจำนวนมาก และยังไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดนี้อย่างไร กรณีนี้ควรที่จะช่วยกันดูแลในด้านกีฬาที่ได้รับผลกระทบ แต่คณะกรรมาธิการกีฬาก็ควรใช้ความรอบคอบในการดูแลตนเองด้วย จึงจะเน้นการประชุมเฉพาะในตัวของกรรมาธิการกีฬาไปก่อนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19“ส่วนกรณีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 2 คณะนั้น ให้ประธานอนุกรรมาธิการทั้ง 2 คณะ ทำการพิจารณาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้ง 2 คณะต่อไป” ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าว

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ทุกคนมีความมุ่งมั่นจะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกฉบับให้ทันสมัย โดยเริ่มต้นการพิจารณาจากพระราชบัญญัติกีฬามวยเป็นลำดับแรก จากนั้นจะพิจารณาพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (DOPING)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16