อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

สพฐ.จัดอบรมระบบทางไกลทบทวนการสอนให้ครู

สพฐ.จับมือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจัดอบรมระบบทางไกลทบทวนการสอนให้ครูระดับปฐมวัย ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.04 น.


รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.แจ้งว่า ได้ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ด้วยระบบทางไกลขึ้นมา เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ทบทวนแนววิธีการสอน (pedagogy) และเรียนรู้การทำกิจกรรมตามแนวทางโครงการฯ 

นอกจากนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในช่วงเปิดเทอมได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ พร้อมพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัว และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา และเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรม โดยการร่วมทำการทดลองง่าย ๆ ช่วยเตรียมอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ส่งเสริมการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่บ้านให้กับเด็ก ๆทั้งนี้สพฐ.ได้กำหนดตารางออกอากาศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยออกอากาศผ่านช่องทาง YouTube : OBEC TV   Facebook : OBEC Channel และเว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่อง OBECTV 1 และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คือ Facebook : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เครือข่าย สพฐ.

ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้รับชมปลายทางสามารถเตรียมสื่อและอุปกรณ์ ได้ล่วงหน้า มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และตอบคำถาม โดยการถ่ายทอดออกอากาศในแต่ละตอน จะมีการโพสต์เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ร่วมรับชมและเตรียมอุปกรณ์ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมต่าง ๆ จะมีคำถามจากกิจกรรมการทดลอง รวมถึงข้อคำถามเกี่ยวกับการรับชม ให้ผู้เข้าอบรมปลายทางได้ส่งคำตอบ ข้อเสนอแนะ และภาพกิจกรรม การทดลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทาง Facebook : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เครือข่าย สพฐ. โดยรายการออกอากาศมีทั้งหมด 16 ตอน 


 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%