อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

"สัมฤทธิ์" เห็นด้วยตั้งกมธ.วิสามัญติดตามเงินกู้

“สัมฤทธิ์” เห็นด้วยตั้ง กมธ.วิสามัญติดตามเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ฝากดูแลประชาชนที่ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์จากการเยียวยา ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น.


วันที่ 11 มิ.ย.63 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวถึงญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ว่า พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน 1 ล้านล้านบาท ซึ่ง พ.ร.ก.นี้กำหนดไว้ 3 แผนงาน

โดยแผนงานแรกไม่มีอะไรต้องตรวจสอบเพราะเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อเข้าไปเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วเกือบ 30 ล้านคน

โดยเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เกือบ 16 ล้านคน กลุ่มพี่น้องเกษตรกรเกือบ 10 ล้านคน และกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เกือบ 7 ล้านคน เป็นงบประมาณที่จับใส่มือจับใส่กระเป๋าให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ส่วนที่สอง เป็นงบประมาณเกือบ 45,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณส่งเสริมเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และในส่วนแผนงานที่สาม คือ งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ส่วนนี้ต้องขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนที่ได้ตั้งข้อสังเกตและกังวลต่อความโปร่งใสและมาตรการในการดำเนินงาน

ซึ่งในส่วนนี้ต้องนำเรียนว่ามาตรการการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐก็มีหลายช่องทางที่ดำเนินการตรวจสอบอยู่รวมถึงการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องเข้าไปช่วยกันติดตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
.
ส่วน พ.ร.ก.ฉบับที่สอง ที่เข้าไปช่วยวิสาหกิจขนาดกลาง หรือขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้มีสภาพคล่องในการเพิ่มเติมสินเชื่อ และยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป ในวงเงินอีก 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำเรียนว่า ถ้าปล่อยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากก็จะนำปัญหามาสู่ประเทศแน่นอน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการจ้างงาน และ พ.ร.ก.ฉบับที่สาม ในวงเงิน 4 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลจะเข้าไปเสริมสภาพคล่องเรื่องตราสารหนี้ เรื่องของหุ้นกู้ กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%