อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

รมช.ศธ.ลุยชัยภูมิดูการเรียนการสอน'กศน.-เอกชน'ช่วงโควิด

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนการสอน กศน.-เอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 14.17 น.


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 มิ.ย. 63 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน กศน. สถานศึกษาเอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ และ นายสมเกียรติ แถวไทสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ นายจรูญศักดิ์  พุดน้อย ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิภายหลังจากการประชุมชี้แจงภารกิจของสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  ดร.กนกวรรณ ได้พบปะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ของ กศน.แต่ละตำบล อำเภอ รวมทั้งสถานศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมผลงานที่ได้นำมาแสดงในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงความห่วงใยในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทุกคนยังต้องทำตามมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปด้าน นางขวัญใจ ไล่นอก ผอ.กศน.อำเภอบ้านแท่น กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้นำผลงานของครูผู้สอนทั้ง กศน.ในเขตอำเภอบ้านแท่น และอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้มาแสดงให้ท่านรัฐมนตรีช่วยการะทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่นชม โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษา “เครื่องผสมปูน-ดินเอนกประสงค์”  ของ กศน.ตำบลสามสวน อ.บ้านเท่น เป็นผลงานที่ทำจากวัสดุเหลือใช้นำมาพัฒนาเป็นเครื่องผสมปูนและดินเอนกประสงค์ สามารถไปใช้งานได้จริงและเหมาะกับท้องถิ่นของชาวเกษตรกร และที่สำคัญต้นทุนตำมาก และพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางกลับ รมช.ศธ. ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาการศึกษา ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาภภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19

ชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%