อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

'สหกรณ์อุทัย'ตรวจโครงการนำลูกหลานเกษตรกรฯ

สหกรณ์อุทัยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 19.50 น.


วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้  นางสาวพิมพ์ผกา  ไหวศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับ นางสาวสุกัญญา  อินทสิทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางณัชชา  เตียทวิสุทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ต.สะแกกรัง ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี จำนวน  3 ราย ดังนี้ รายที่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูรัศมี  อายุ  22 ปี นักศึกษาปริญญาตรีที่บ้านทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเกษตรผสมผสานและพืชสวน  สนใจต่อยอดจากพ่อแม่  ทำผักอินทรีย์ เลี้ยง้ป็ดไก่ มีที่ดินเกือบ60ไร่ ต้องการขุดบ่อบาดาลและแหล่งขายสินค้า


 
รายที่ 2 นายเจริญ  ฉลาดธัญกิจ  ปัจจุบันทำเกษตรแบบผสมผสาน  ทำนา50 ไร่ เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 150 ตัว  ปลูกผักสวนครัว ผลไม้  ต้องการทำฟาร์มแกะ แปลงเกษตรผสมผสาน เชิงท่องเที่ยว พันธุ์สัตว์ และบ่อบาดาล  

รายที่ 3 นางสาวจารุวรรณ  อ้นเหลือ ลูกจ้างทั่วไปเทศบาลเมืองอุทัยธานี ต้องการทำเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันหลังเลิกงานและวันหยุดช่วยพ่อแม่ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงไก่ 200 ตัว มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร  แปรรูปผลผลิต เช่น กล้วยตากมะม่วงแผ่น มะกรูดแช่อิ่ม ขายผ่านทางเฟสบุ๊ค  โดยต้องการให้สนับสนุนความรู้วิชาการ  เกษตร เมล็ดพันธุ์ เป็นต้นปัจจุบันผู้สมัครทั้ง 3 ราย ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์จึงแนะนำเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด นำผลผลิตขายให้สหกรณ์ไปขายในซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัดต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21