อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

'มจพ.-GC' มอบหุ่นยนต์ IRAPs SHaRE-aGIVeR 2 รพ.

ศูนย์ IRAPs มจพ. ทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์ IRAPs SHaRE-aGIVeR พร้อมส่งมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง (Center of Innovative Robot and Advanced Precision Systems : IRAPs) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยภายใต้สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จำกัด) หรือ GC โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซีอีโอ GC และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม รวมทั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้ร่วมทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ ทีมนักวิจัยจากศูนย์ IRAPs ได้ดำเนินการออกแบบ ประกอบ เขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์อัตโนมัติสองตัว มีชื่อว่า IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) หรือ หุ่นยนต์แบ่งปัน
 


หุ่นยนต์ทั้งสองตัวนี้มีความสามารถในการสร้างแผนที่ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นำส่งเวชภัณฑ์ อาหาร หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจน รวมทั้งมีระบบสื่อสารทางไกลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด หรือสามารถเปิดเพลง เปิดวีดีโอ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ป่วยได้ โดยพร้อมส่งมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ แห่งละ 1 ตัว
 


ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเชื่อมต่อและควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือว่าแท็บเล็ตผ่านโครงข่ายไร้สายที่ติดตั้งภายในหุ่นยนต์ เมื่อเริ่มต้นใช้งาน ผู้ใช้กดเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป และเมื่อหุ่นยนต์ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่ หุ่นยนต์มีความฉลาดที่จะเลือกเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวางที่อยู่กับที่ หรือสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ได้หรือหากเส้นทางถูกปิดกั้น หุ่นยนต์สามารถคิดเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ได้เองแบบอัตโนมัติ และช่องแคบที่แคบที่สุดที่หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้คือ โจทย์สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ทีมวิจัยได้รับมา คือ นอกจากเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างโดยคนไทย 100% แล้ว ยังต้องมีราคาที่ไม่สูงเกินไป โดย 1 ระบบ ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 ตัว ชุดโครงข่ายไร้สาย 1 ชุด และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ใช้งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ทำให้ทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาอยู่บนตัวหุ่นยนต์นี้ สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0   โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทีมนักวิจัยจากศูนย์ IRAPs ได้นำหุ่นยนต์มาติดตั้งระบบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และแนะนำวิธีการทำงานให้กับทีมพยาบาล ซึ่งดูแลผู้ป่วย PUI จำนวน 3 คน (จำนวนผู้ป่วย ณ ขณะนั้น) โดยหุ่นยนต์ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ส่งอาหารและยา ให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารให้ทีมพยาบาลได้พูดคุยกับผู้ป่วยได้ ซึ่งผลตอบรับจากการใช้งาน 1 อาทิตย์หุ่นยนต์ตอบโจทย์เรื่องการนำส่งอาหารและยาได้ดี ช่วยลดปริมาณชุดป้องกัน และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทีมพยาบาล และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีรับมอบ “หุ่นยนต์ IRAPs SHaRE-aGIVeR หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” โดยมีคณะผู้บริหารจากทุกฝ่ายร่วมในพิธีรับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ใดสนใจนวัตกรรมสามารถติดตามการเคลื่อนไหวการทำงานของศูนย์ IRAPs ได้ที่ Facebook : IRAP Robot

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น