อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

"ฝึกจำลองยุทธ" เพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหด ตอนที่ 2

ในที่สุดก็มาถึงวิชาสุดท้ายซึ่งสำหรับทัศนะของผมแล้วถือว่าเป็น “สุดยอด” ของหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งมีนามตามท้องเรื่องว่า “การฝึกจำลองยุทธ”… จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.


หลังจากคร่ำเคร่งกันมาทั้งเรียนทั้งสอบทั้งดูงานจนทางโรงเรียนเห็นว่าลูกศิษย์โค่งได้รับการประสิทธิ์ประศาสน์วิชาการทั้งบู๊ทั้งบุ๋นครบถ้วน จนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว ในที่สุดก็มาถึงวิชาสุดท้ายซึ่งสำหรับทัศนะของผมแล้วถือว่าเป็น “สุดยอด” ของหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งมีนามตามท้องเรื่องว่า

“การฝึกจำลองยุทธ”

การฝึกจำลองยุทธกระทำด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มก็สมมุติว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของหน่วยระดับกองพลทหารราบ ซึ่งตามเป้าหมายของการศึกษานั้นก็เพื่อผลิตนายทหารนักเรียนให้จบออกไปแล้วสามารถทำหน้าที่ของหน่วยระดับนี้นั่นเอง

หน่วยระดับกองพลทหารราบ นับได้ว่าเป็นหน่วยที่มีความพร้อมและสมบูรณ์กำลังดี ไม่ใหญ่จนอุ้ยอ้ายแต่ก็ไม่เล็กเกินไปเสียจนไม่มีศักยภาพพอที่จะใช้เป็นหน่วยหลักในการยุทธ ในหน่วยทหารระดับนี้จะมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ทางด้านหน่วยรบก็จะมีทั้งหน่วยทหารราบ หน่วยทหารม้า หน่วยทหารปืนใหญ่ หน่วยทหารช่าง ฯลฯ ครบถ้วน มีหน่วยสนับสนุนทั้งทางด้านส่งกำลังบำรุง ทางด้านกำลังพล ด้านพลาธิการ ฯลฯ กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสามารถใช้ไปทำการรบได้อย่างเป็นอิสระนั่นเองเมื่อแบ่งนายทหารนักเรียนออกเป็นกองพลหลาย ๆ กองพลแล้วจากนั้นก็จับคู่กันเรียกฝ่ายหนึ่งว่า “กองพลฝ่ายแดง” และอีกฝ่ายหนึ่งว่า “กองพลฝ่ายน้ำเงิน” แยกที่อยู่กันคนละห้องไม่ให้เห็นกัน โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นกรรมการคอยคิดค้นปัญหาฝึกป้อนให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องตั้งตัวเป็นศัตรูแล้วทำการรบกัน (ปลอม ๆ) เอาแพ้เอาชนะกัน-บนแผนที่

กองพลปลอม ๆ ที่จะทําการรบกันนี้จะรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งของฝ่ายตรงข้ามและของฝ่ายตนเองก็จากอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ในฐานะกรรมการชาติเป็นกลางจะรู้สถานการณ์ของทั้งสองฝ่าย พอฝ่ายหนึ่งจะทำอะไรลงไปก็ต้องบอกให้อาจารย์ทราบเสียก่อน อาจารย์ก็จะทำหน้าเจ้าเล่ห์อมยิ้มนิดหน่อยแล้วสร้างสถานการณ์ขึ้นให้สอดคล้อง จากนั้นก็ทำตัวเป็นบ่างช่างยุไปบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบ แล้วดูว่าจะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร ประเมินดูว่าสอดคล้องกับหลักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้เรียนกันมาตลอดปีหรือไม่ หรือว่าแต่งตำรารบใหม่มาแข่งกับโรงเรียน รบกันแบบนี้อยู่ 3 วัน 3 คืนก็จะได้ผลออกมาว่า ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายไหนแพ้หรือเจ๊ากันไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ซึ่งก็เหมือนกับการทำสงครามกันจริง ๆ นั่นเอง

ยกตัวอย่างให้เห็นกันสักหน่อยหนึ่งก็ได้ เช่นสมมุติว่า กองพลฝ่ายแดงแจ้งกับอาจารย์ว่าได้เลือกที่ตั้งหลังเขาลูกนี้พิกัดบนแผนที่นี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ ในขณะที่กองพลฝ่ายน้ำเงินก็แจ้งที่ตั้งของกองบัญชาการกองพลของตนให้อาจารย์รับทราบเช่นเดียวกัน

ตานี้แต่ละฝ่ายต่างก็ต้องพยายามทำตัวให้เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์สู้รบกันจริง ๆและเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างก็เรียนหลักการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมของกองบัญชาการมาเหมือน ๆ กัน ดังนั้น ต่างฝ่ายก็จะงัดตำราว่าด้วยหลักการนี้มาคาดคะเนเอาว่าฝ่ายข้าศึกจะเลือกตรงไหนเป็นที่ตั้ง อาจมีการส่งเครื่องบินหรือหน่วยลาดตระเวนออกค้นหาพิสูจน์ทราบแล้วก็แจ้งให้อาจารย์ทราบว่าเมื่อเวลาไหนได้ส่งเครื่องบินชนิดใดออกลาดตระเวน รวมทั้งเส้นทางการบินและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างสรรค์เรื่องราวมาให้เราได้เล่นสนุกกันได้

อาจารย์เมื่อรับทราบแล้วก็จะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาเช่นหากเครื่องบินของฝ่ายหนึ่งทะลึ่งบินผ่านหัวหน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหรือ ปตอ.ของอีกฝ่ายเข้า อาจารย์ก็จะทำตัวเป็นบ่างช่างยุ (อีกครั้ง) ส่งข่าวถึงอีกกองพลว่า เวลานั้นมีเครื่องบินข้าศึกบินผ่านที่ตั้ง ปตอ. และได้ทำการยิงออกไป ปรากฏว่ายิงไม่ถูก เครื่องบินข้าศึกลำนั้นได้บินลับไปทางทิศนั้นพร้อมกันนั้นก็แจ้งให้กองพลเจ้าของเครื่องบินที่ถูกยิงได้ทราบว่า ลูกน้องนักบินเอ็งได้รายงานให้ทราบว่า ขณะบินลาดตระเวนค้นหาที่ตั้งกองบัญชาการของข้าศึกก็ได้ถูกยิงจากพิกัดนั้นพิกัดนี้

จากนั้นอาจารย์ก็จะดูการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายว่าจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรเพื่อจะได้ประเมินผลการปฏิบัติและกำหนดสถานการณ์ต่อเนื่องให้อีก จนกว่าจะจบการฝึกจำลองยุทธ 3 วัน 3 คืนอย่างว่า…
.................................................................
คอลัมน์ : สอยดาวมาร้อยบ่า – RELOADED
โดย “พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์”
Facebook : Gen.Bunchon - บัญชร ชวาลศิลป์ 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73