อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ชื่นชม!รร.วัดทองประดิษฐ์ ผ่านประเมิน'บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย'

"รร.วัดทองประดิษฐ์" สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์ประเมิน รับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 17.54 น.

 
เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ขวัญเรือน พละวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์(อาภาวิทยารังสรรค์) ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวถึงเรื่องน่าชื่นชมยินดีกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์(อาภาวิทยารังสรรค์) สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ที่ผ่านการประเมินรับ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ซึ่งโรงเรียนสมัครเป็นรุ่นที่ 3 ประเมินคงสภาพปี 2562 
 
สำหรับ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกร และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

 
ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ น.ส.ณัฏฐา ใจสุข ผู้รับผิดชอบที่ตั้งใจดูแลเอาใจใส่ช่วยฝึกฝนติวเข้มนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอบคุณนักเรียนชั้นอนุบาลที่น่ารักทุกคนที่ตั้งใจเรียน ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้กำลังใจให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่งผลให้ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์(อาภาวิทยารังสรรค์) สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยจะทางโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์(อาภาวิทยารังสรรค์) จะได้เข้ารับตราพระราชทานในโอกาสต่อไป...คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23