อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีหลังอายุ 50 ปี ตอนที่ 4

โรคหลอดเลือดสมองมักไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ป่วยทุกคนในการมีเพศสัมพันธ์ แต่อาจทำให้เกิดปัญหากับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.15 น.


การมีเพศสัมพันธ์หลังจากโรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดสมองมักไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ป่วยทุกคนในการมีเพศสัมพันธ์ แต่อาจทำให้เกิดปัญหากับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ปัญหาการสื่อสารอาจเกิดขึ้นจากภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น การสูญเสียการพูด และอุปสรรคเหล่านี้อาจลดลงโดยการเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการสัมผัส

ยารับประทานที่กำหนดไว้สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเช่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลับและยาความดันโลหิตสูง บางครั้งอาจรบกวนการมีเพศสัมพันธ์ ในกรณีของยาความดันโลหิตสูงที่อาจทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ วิธีหนึ่ง คือการวางแผนสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะรับประทานยา สำหรับผู้หญิงซึ่งรับประทานยาคุมกำเนิด การเปลี่ยนยาคุมกำเนิดอาจทำให้การมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้น

โรคหลอดเลือดสมองสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกในการสัมผัส หากเป็นกรณีนี้ ควรพูดคุยกับคู่นอนว่ามีผิวหนังหรืออวัยวะบางส่วน อาจเป็นอัมพาตและขอให้คู่นอนสัมผัสบริเวณไม่ได้รับผลกระทบ หากโรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้เกิดความอ่อนแอหรือเป็นอัมพาต ท่าการร่วมเพศอาจต้องแตกต่างออกไปหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้

ท่าของการร่วมเพศหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง การร่วมเพศที่เคยปฏิบัติ อาจไม่เหมาะกับภาวะโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ชายมีความอ่อนแอหรือเป็นอัมพาตที่ด้านหนึ่งของร่างกาย อาจพิจารณาการมีเพศสัมพันธ์กันโดยให้ทั้งคู่หันหน้าเข้าหากันและขาประสานกัน นอกจากนี้ท่าของการมีเพศสัมพันธ์อาจแก้ปัญหาได้ เช่น คู่นอนของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบควรอยู่ด้านบนอาจเป็นไปได้ดีที่สุดในกรณีโรคหลอดเลือดสมอง

การมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด การผ่าตัดอาจทำให้เกิดความเครียดและความเจ็บปวดในระยะสั้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเพศปกติได้หลังการผ่าตัดแม้กระทั่งหลังการผ่าตัดอวัยวะเพศ ควรปรึกษากับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมทางเพศหลังจากการผ่าตัด

การผ่าตัดมดลูกออกและชีวิตเพศสัมพันธ์ในอนาคต เมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้น บางคนต้องได้รับการผ่าตัดนำมดลูกออก สำหรับการผ่าตัดมดลูกออกของผู้หญิงหลาย ๆ คน อาจทำให้การมีเพศสัมพันธ์เจ็บปวดน้อยลง และนำไปสู่การถึงจุดสุดยอดได้มากขึ้น ความพึงพอใจทางเพศที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงที่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่จากการผ่าตัด

ในทางตรงกันข้ามประมาณร้อยละ 20 ของผู้หญิง รายงานว่าชีวิตทางเพศสัมพันธ์ที่น่าพึงพอใจน้อยลงหลังจากการผ่าตัดมดลูกออก สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากผู้หญิงมีความเคยชินและชอบถึงจุดสุดยอดทางช่องคลอดหรืออวัยวะเพศหญิง แต่บางทฤษฎีเชื่อว่าการผ่าตัดไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทของการรับรู้และตอบสนองต่อการกระตุ้นปุ่มกระสัน (คลิตอริส) อย่างไรก็ตามการผ่าตัดมดลูกออก อาจทำลายหรือตัดเส้นประสาทที่กระตุ้นบริเวณช่องคลอดและปากมดลูก.
.............................
ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28