อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

5 ส.ส.พปชร.ศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ

5 ส.ส.พปชร.ในฐานะ กมธ. พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ และอนุ กมธ. พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่ฝายกึงถาวรหนองหัววัวดำ จ.กำแพงเพชร อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.


นายวีระกร คำประกอบ   นายสัญญา นิลสุพรรณ  ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์  และนายปริญญา ฤกษ์หร่าย  นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร   นายสุรชาติ ศรีบุศกร  ส.ส.พิจิตร  ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในอำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ฝายกึ่งถาวรหนองหัววัวดำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พยายามผลักดันเพื่อให้เกิดฝายกั้นแม่น้ำปิง  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในหลายแสนไร่  และยังจะเป็นการช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอโกสัมพีนคร และอำเภอลานกระบืออีกด้วยโดยเรื่องนี้นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบบดีกรมชลประทานในฐานะอนุกรรมาธิการ ระบุว่าจะให้มีการสำรวจออกแบบ เพื่อเตรียมรอรับงบประมาณต่อไปนอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือร่วมกับชลประทานที่โครงการชลประทานวังยาง  ถึงปัญหาอุปสรรคของการที่จะสร้างฝายกั้นแม่น่ำปิงบริเวณหนองขวัญ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง เนื่องจากมีประชาชนบางกลุ่มยังไม่มั่นใจกับการที่จะมีการผลักดันโครงการดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว ผลสรุปเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และคาดว่าหากมีการศึกษาแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดพิจิตร  และจังหวัดนครสวรรค์นายเพชรภูมิ ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เชื่อมั่นว่าหากทั้ง 2 โครงการหากแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของน้ำได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ขอบพระคุณไปยังรัฐบาลโดยพลเอกประยุกธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มองเห็นถึงความเดือนร้อนของผู้ใช้น้ำในการทำเกษตร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24