อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

กรมการท่องเที่ยว เปิดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (Upgrade บัตร) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.


กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 วัน รวม 27 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 
เปิดรับมัคคุเทศก์เฉพาะผู้มีใบอนุญาตทั่วประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม มัคคุเทศก์ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.eventpassinsight.co/guide/  ตั้งแต่วันนี้ – 21 ส.ค. 2563
2. สมัครด้วยตัวเอง ณ 6 จุดรับสมัคร
วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563
1) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร
2) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563
3) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
4) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 2 (จังหวัดภูเก็ต)
วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563
5) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
6) สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dot.go.th/home หรือ https://www.facebook.com/Deptourism/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-717-2788 ต่อ 126, 124, 105 117

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19