อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

นายกเล็กสุพรรณบุรีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ถวายเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และวัดไชนาวาส อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.05 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และวัดไชนาวาส โดยดร.เอกพันธุ์ กล่าวว่า “ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไปสำหรับวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนไทยถือโอกาสดีที่จะทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และกิจกรรมที่ถือเป็นการส่งเสริมวันเข้าพรรษาก็คือการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไปอีกด้วย”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 17