อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

นายกเมืองสองพี่น้อง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 1

“วิโรจน์ คณูวัฒนา” นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.47 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง น.ส.รัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาล นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โดยมี นางรำไพ จัดภัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) พร้อมคณะครูผู้สอนให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการป้องกัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ โดยจัดบริเวณด้านข้างโรงเรียนให้เป็นทางเข้า-ออกทางเดียว เพื่อลดผลกระทบการจราจรที่ติดขัด จัดตั้งจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าโรงเรียน การเว้นระยะห่างพร้อมทางเดินตามโซนสี ที่แยกตามระดับชั้นเรียน จุดรับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนจัดเปลี่ยนให้ ก่อนขึ้นสู่ชั้นเรียน การเพิ่มพื้นที่กระจายชั้นเรียนในพื้นที่ว่าง ทั้งนี้ยังจัดเตรียมอาหารเที่ยง อาหารมื้อกลางวันที่ปรุงใหม่ใส่ภาชนะที่ถูกสุขอนามัยให้นักเรียนได้รับประทาน

นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กองการศึกษาฯ จัดหาหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียนทุกคนๆ ละ 2 ผืน เพื่อใช้สลับหมุนเวียนในขณะอยู่โรงเรียน เป็นแบบมีสายคล้องคอป้องกันการหล่นพื้น และสูญหาย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทำ Face Shield อุปกรณ์สวมใบหน้าป้องกันละอองฝอยที่อาจติดเชื้อโรคให้กับนักเรียน เพื่อเสริมการใช้ป้องกันในบางกิจกรรม ที่นักเรียนไม่สะดวกในการสวมหน้ากากปิดปาก โดยยึดตามหลักการพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น