อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

บอร์ดไอร่าแคปปิตอลไฟเขียวตั้ง " ประเสริฐ "นั่งเก้าอี้ประธาน

บอร์ดไอร่าแคปปิตอลอนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ  มีผลตั้งแต่วันที่   3 ก.ค.ที่ผ่านมา ชี้เป็นมืออาชีพบริหารธุรกิจองค์กรชั้นนำของไทย อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.19 น.


รายงานข่าวจากบริษัท ไอร่าแคปปิตอลแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัทฯ   มีผลตั้งแต่วันที่ 3  ก.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากนายประเสริฐ เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทไอร่าแคปปิตอลซึ่ งดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ  หรือ Holding Company  ว่าเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่แข็งแรง  มีการบริหารแบบมืออาชีพ
 
นอกจากนี้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงรับตำแหน่งประธานกรรมการ ของไอร่า แคปปิตอล  อีกตำแหน่งหนึ่ง นอกเหนือจากปัจจุบันที่นั่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ AIRA  ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นการเข้าไปลงทุนในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว โดยดำเนินโครงการ  ASP1 Spring Tower เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ สูง 27 ชั้น แห่งแรกของไอร่า ซึ่งตั้งอยู่สี่แยกราชเทวี
 
สำหรับนายประเสริฐ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจองค์กรชั้นนำมากมาย โดยก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ บริษัทไอร่าแคปปิตอล ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ Holding Company ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงทุนทั้งหมด 11 แห่ง มีทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน   ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10