อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

''ส.ส.สัมฤทธิ์''ของบชดเชยเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง

ส.ส.สัมฤทธิ์ ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ขอสำนักงบประมาณจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรที่ปลูกมันสัมปะหลังตามมติ ครม. หลังให้ลำลายเพราะเกิดโรคใบด่างมันสําปะหลัง  พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.19 น.


นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯถึงสำนักงบประมาณให้เร่งดำเนินการตามมติ ครม.ในการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรจากปัญหาโรคใบด่างมันสําปะหลัง สืบเนื่องจากการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 62 ได้มีมติให้จ่ายเงินชดเชยและค่าทำลายต้นมันสำปะหลังของเกษตรกรจากการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง ในวงเงิน 248 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้โรคระบาดใบด่างมันสําปะหลัง แพร่ระบาดออกไปพื้นที่ต่างๆ

และจนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลา 8 เดือน เกษตรกรยังไม่รับเงินเพราะสำนักงบประมาณอ้างว่าติดขัดในระเบียบบางประการ และปัจจุบันโรคระบาดนี้ได้มีการระบาดในพื้นที่หลายแห่ง และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ก็ได้มีแนวทางในการทำลายเช่นเดิม แต่เกรงว่าเกษตรกรจะไม่ให้ความร่วมมือเพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจากรัฐบาลหรือไม่ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันหลายปี 

ดังนั้นจึงขอแจ้งไปยังสำนักงบประมาณให้เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจ่ายเงินชดเชยและค่าทำลายมันสำปะหลังอย่างเร่งด่วนที่สุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 48