อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ส.ส.ปัญญาของบพัฒนา''อ่างน้ำห้วยม่วงก๋อน''

''ปัญญา จีนาคำ''ส.ส.แม่ฮ่องสอน ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงการอ่างน้ำห้วยม่วงก๋อน ป้องกันน้ำท่วมในอำเภอปาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.


นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาญไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหนึ่งเรื่องของการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เพราะอ่างเก็บน้ำนี้สามารถรับน้ำได้ 1,160 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,700 ไร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่นอกจากจะเป็นการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปี 2548 ในอำเภอปาย เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอปาย ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่ประมาณ 1 ปี และได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมชลประทานในช่วงนั้นเห็นว่าถ้าปล่อยไป อำเภอปายจะเสียหายอย่างร้ายแรงมากกว่านี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวที่อำเภอปาย  

ดังนั้นจึงได้ศึกษาโครงการตั้งแต่ปี 2548 ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้เสนอโครงการไปแล้ว 7  ปีแต่ยังไม่ได้อนุมัติ เช่นเดียวกันกับกรมอุทยานแห่งชาติก็ได้เสนอโครงการไปแล้ว 3 ปีและยังไม่ได้มีการอนุมัติเช่นเดียวกัน จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น