อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

''ส.ส.ภาดาท์''เป็นห่วงผลกระทบจากการก่อสร้าง

ส.ส.ภาดาท์ กทม.พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯไปถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณามาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการสร้างอาคารแห่งใหม่อย่างเคร่งครัด พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.49 น.


นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯผ่านไปยัง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. โดยจากการที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่พญาไท ทราบว่าประชาชนมีความกังวลอย่างยิ่งในเรื่องของการก่อสร้างอาคาร สผ. แห่งใหม่ ที่จะมีการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ในพื้นที่เดิม

โดยที่จะเป็นการก่อสร้างอาคาร 2 อาคาร พร้อมที่จอดรถ 200 คัน ซึ่งอาคารนี้จะไม่ต้องเข้าการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAเนื่องจากเป็นอาคารก่อสร้างของรัฐ 

จึงมีความกังวลจากประชาชนคือผลกระทบหลายอย่างที่จะตามมาจากการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการรื้อถอนจนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จ และปัญหาการสัญจรของรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพกายภาพของถนนเป็นถนนที่กว้างประมาณ 4 เมตร รวมถึงปกติก็จะมีตลาดนัดทำให้ประชาชนสัญจรลำบากอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ยังกังวลถึงการรื้อถอนและการก่อสร้างที่อาจจะก่อให้เกิดการทรุดตัวของที่พักอาศัยบริเวณรอบอาคาร รวมถึงความกังวลในเรื่องของมลภาวะต่างๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 / pm10 เรื่องการก่อสร้างอาคารนอกเวลา และเรื่องเสียงดัง ดังนั้นจึงฝากประธานสภาฯไปยัง สผ. ถึงการพิจารณามาตรการป้องกันผลกระทบต่างๆอย่างเคร่งครัด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30