อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

กรมการปกครอง เยียวยา ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

กรมการปกครองออกมาตรการเยียวยา ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สู้ COVID - 19 อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.


นายธนาคม  จงจิระ  อธิบดีกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40  บาทต่อห้อง  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน2565 แต่โรงแรมที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต้องจ่ายตามปกติคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 22