อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

''ตลาดเดลิเวอรี่''โตเร็วมาก ลูกค้าหลักคือใคร???

เราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าใครเป็นลูกค้าหลักใน''เดลิเวอรี่''ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.


จากงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในรอบปี 2019 -2020 ครึ่งปีแรก ตลาดเดลิเวอรี่ ในประเทศจีนนั้นโตเร็วมาก ไม่เพียงแต่เมืองใหญ่เท่านั้น หากในเมืองขนาดเล็กก็ยังมีการเติบโตที่เร็วมาก และได้รับความนิยมอย่างมาก ในประเทศจีนมีคนใช้บริการเดลิเวอรี่สูงถึงประมาณ 460,000,000 คนและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยลูกค้าหลักหรือลูกค้ารายใหญ่ส่วนมากจะเป็นพวกสาวโสดที่เกิดหลังปี 1990 โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้เมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่ากลุ่มลูกค้าเดลิเวอรี่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.1 อายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 22.5 ในขณะที่กลุ่มที่เกิดหลังปี 1990 จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาซื้อซ้ำบ่อยๆ แต่พวกที่มีศักยภาพในการซื้อสูงกลับเป็นพวกที่เกิดหลัง 1970 และ 1980 โดยพวกนี้จะซื้อในแต่ละออเดอร์มูลค่ามากกว่า 30 หยวน (ประมาณ 150บาท) ทั้งหมด

จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่นั้น ''กล้าซื้อ-กล้ากิน'' มากกว่าคนรุ่นเก่าที่อาจจะคิดก่อนจ่ายมากนิด หรือว่าอาจจะไม่ชอบซื้อของแบบเดลิเวอรี่ก็ตามที แต่เรื่องปัจจัยที่มาจากการซื้อของในมือถือไม่เป็นนั้น คงไม่ใช่แน่ เพราะในสังคมจีนปัจจุบัน การใช้มือถือในการออนไลน์ จับจ่ายใช้สอย จ่ายเงินผ่านแอพ เป็นเรื่องธรรมดาที่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนสูงวัยทำกันได้เป็นเรื่องปกติมาก AI เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตค่อนข้างมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้จากสภาพของครอบครัวจีนที่เปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเล็ก ประจวบกับต้องทำงานล่วงเวลามาก ทำให้การกินของแต่ละครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป จากครัวในบ้านไปเป็นร้านอาหาร จากร้านอาหารไปเป็นเดลิเวอรี่ แต่จากงานวิจัยก็พบว่าตัวเลขของตลาดเดลิเวอรี่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่โสดหรือกลุ่มที่มีแฟนแต่ยังไม่แต่งงานเป็นกลุ่มหลักโดยมีการสั่งเดลิเวอรีในจำนวนครั้งที่มากกว่าพวกแต่งงานแล้ว

แต่หากมาพิจารณาจากปัจจัยเรื่องเพศแล้ว จะพบว่าผู้หญิงจะสั่งเดลิเวอรี่มากกว่าเพศชาย โดยอัตราส่วนของเพศหญิงร้อยละ 51.1 และเพศชายที่ร้อยละ 48.9 น่าจะแสดงว่าผู้หญิงยังคงเป็นเพศที่ชอบกินมากกว่าผู้ชายในแทบทุกที่

ส่วนใหญ่ของเดลิเวอรี่ในประเทศจีน หากดูจากเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่มาก โดยสามารถจัดเรียงลำดับได้ดังนี้ เหอหนัน กว่างตง อันฮุย ซื่อชวน และเจียงซู แต่หากดูจากสถานที่ทำงานและปัจจัยด้านความเจริญของเศรษฐกิจนั้นจะสามารถลำดับได้เป็น กว่างตง เจียงซู เจ๋อเจียง ซั่งไห่ และปักกิ่ง ที่มีจำนวนของเดลิเวอรี่มาก

อย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาของปีก่อนหน้าจะพบว่ามีปริมาณของเดลิเวอรี่สูงขึ้นร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ระยะทางของพนักงานเดลิเวอรี่โดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 50 กิโลเมตรสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.2 ทั้งนี้การส่งเดลิเวอรี่ได้มีการนำเอาระบบ AI มาใช้ทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าพวกอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นตลาดหลักที่สำคัญของพวกเดลิเวอรี่ก็ตามที แต่ก็ได้มีพวกขนม ผลไม้สด ของสดในซุปเปอร์มาเกต ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสุขภาพเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือก

ในช่วงภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทำให้จำนวนคนหันมาใช้เดลิเวอรี่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาเกต ผักผลไม้สด ทำให้ยอดการใช้เดลิเวอรี่สูงขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 39.2 ในเดือนกุมภาพันธ์และลดลงมาอยู่ในระดับปกติในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา ในขณะที่ยาและอาหารเสริมได้เพิ่มจำนวนการเดลิเวอรี่โดยในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.3 และเดือนเมษายนและพฤษภาคมลดลงมาที่ระดับปกติ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตคือในภาวะการระบาดของเชื้อโควิดทำให้มีผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสะดวกและความสะอาดซื้อผักสะอาด อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารชุด ฯลฯ จากเดลิเวอรี่ โดยร้อยละ 60 เห็นว่าการซื้อแบบเดลิเวอรี่มีความสะดวกและกลายเป็นความคุ้นเคยไปแล้ว และจะคงใช้เดลิเวอรี่ต่อไปแม้จะไม่มีการระบาดของโรค นับว่าตลาดเดลิเวอรีโตขึ้นในจีนเพราะโควิด – 19 จริงๆ

ไม่รู้ว่าที่ไทยเราจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ เพราะช่วงโควิดการซื้อของในเดลิเวอรี่ก็ทำเงินสะพัดเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าซื้อกันต่อหรือไม่

.................................

คอลัมน์ : ฝ่ากำแพงเมืองจีน
โดย “อ.ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54