อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่กาญจนบุรี ฟังความเห็นประชาชน

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามการปฏิรูปประเทศ และรับฟังความเห็นประชาชน จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.03 น.


ที่อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับโอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรี คือ "เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก"

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

*****************************

วิริยา บุญสูง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ จ. กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%