อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

BKI - IMH ร่วมลงนาม MOU โครงการ Vaccine Plus

BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ Vaccine Plus จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น.


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI  โดยนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า และบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH  โดยดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Vaccine Plus ซึ่งจะมอบประกันอุบัติเหตุและสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในโครงการดังกล่าว  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22