อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

''พล.อ.ณรงค์พันธ์''ตรวจเยี่ยมแปลงตัวอย่างจ.กาญจนบุรี

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าแปลงตัวอย่าง จ.กาญจนบุรี ตามโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร ของกองทัพบก จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางไปตรวจดูความพร้อมของการทำแปลงเกษตรกรรมตัวอย่าง ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ใน อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมที่จะเป็นแปลงตัวอย่างในการนำไปขยายผลทำแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ฝึกหรือพื้นที่ของหมู่บ้าน เพื่อสร้างผลผลิตได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤตทางด้านอาหารขึ้นในประเทศไทย โดยมี พล.ท. ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมคณะ อาทิ พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยในขั้นต้นได้เริ่มทำแปลงเกษตรกรรมตัวอย่างบนพื้นที่ 2 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง และ ที่ ต.เกาะสำโรง อ.เมือง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการสนับสนุนต่างๆ เช่น การเตรียมแหล่งน้ำธรรมชาติ และการใช้น้ำจากบ่อบาดาลโดยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การวางระบบท่อน้ำและให้น้ำอย่างทั่วถึงตลอดพื้นที่ รวมถึงการนำแอพพลิเคชั่นมาควบคุมการให้น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้พอเหมาะกับพืชแต่ละชนิด ได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นยังมีการนำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีความสมบูรณ์ หลากหลายชนิดเพื่อนำมาปลูกสลับกันอย่างต่อเนื่องตามอายุของผักแต่ละชนิด เพื่อให้มีผลผลิตหลากหลายตามความต้องการ พร้อมกับการให้ปุ๋ยโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยได้มีการเตรียมสูตรปุ๋ยที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับพืชผักในปริมาณที่ถูกต้องทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักวิชาการโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ด้วยการสร้างให้มีแหล่งอาหารสำรอง (Food Bank) สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศ และเพื่อเป็นการยืนยันว่ากองทัพบกจะเป็นหน่วยงานที่ยืนเคียงข้างประชาชนในการร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตที่หนักหนาสาหัสของประเทศ เพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันขณะที่รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ โครงการ “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ หนึ่งร่วมคณะผู้ติดตามกล่าวว่า ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง รู้สึกชื่นชมโครงการต่างๆ ของกองทัพบกที่ได้ทำเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาอาทิ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร ของกองทัพบกนี้ ในอนาคตอันใกล้ พี่น้องประชาชนจะได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ ทางสื่อต่างๆ และ รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ กับกองทัพบกต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16