อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ Northern Digital Economy

วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEและ นักศึกษา ติดอาวุธเพิ่มศักยภาพทรานฟอร์มธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.


วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ” (Northern Digital Economy)ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยี ทางโครงการมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy เน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ Hardware, Communication และ Software จากต่างประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก โดยพร้อมเดินหน้าผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอที สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการใช้ระบบข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ และเพื่อก้าวให้ทันกับยุคไอทีในการให้บริการและ เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน นักศึกษาประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5,000 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุค Digital Transformation สร้างการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ไปจนถึงพัฒนาธุรกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงบริการบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์เป้าหมายของการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ประชาชน ทั้ง 5,000 ราย จะได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตร Digital Economy หลักสูตร Digital Commerce 2.หลักสูตร Digital Transformation และ 3.หลักสูตร Digital Consumption 

จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะหลักสูตร  (Workshop)  จำนวน 100 สถานประกอบการ เพื่อจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ กลุ่มนักศึกษา และ Digital Service Provider ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการทำการตลาด ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่านกระบวนการอบรม รวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้แพล็ตฟอร์มและสื่อออนไลน์กว่า 100 สถานประกอบการ นำไปสู่การผลักดันต่อยอดธุรกิจ ในงานแสดงสินค้าของกลุ่มพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือต่อไป

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก https://hsc.news/ndeinfo  สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage : Northern Digital Economy  หรือ โทร. 098-029-2910
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น