อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

MQDC เผย "วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจติดบ้าน"

MQDC เผยเทรนด์ “วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจติดบ้าน” ตอบโจทย์การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.45 น.


นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น New normal ขึ้นมากมาย ผู้คนอยู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมงหลาย ๆ วันติดกัน ดังนั้น ความต้องการที่มีต่อบ้านจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่บ้านจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการครอบคลุมไปถึงการทำงาน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังงานบวกทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพอารมณ์ให้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่บ้านที่ผ่านมา MQDC ให้ความสำคัญด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมความต้องการที่อยู่อาศัยและเทรนด์ในอนาคต ก่อนที่จะพัฒนาโครงการใด ๆ ขึ้นมา ซึ่งถือเป็น DNA ของทุกโครงการในเครือที่ต้องมีผลวิจัยรองรับและนำมาต่อยอดพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และการออกแบบก่อสร้างในทุกส่วนของโครงการ ให้บ้านที่อยู่อาศัยได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตให้มากขึ้น ด้วยมาตรฐาน "MQDC Standard"  ทั้งในเรื่องของการใช้วัสดุตกแต่ง วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อาศัย
 


ดังนั้น ทำเลใจกลางเมืองอย่างเดียวจึงไม่ใช่เรื่องหลักในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยอีกต่อไป แต่ชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่ดี กำลังเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คนกำลังให้ความสนใจในปัจจุบันและอนาคต
ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ MQDC อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ ขาย ก่อสร้าง และอยู่ในช่วงการโอน ทั้งหมด 24 โครงการ ซึ่งมีลูกค้าโอนไปแล้วเกือบ 100%  นับเป็นความไว้วางใจจากผู้บริโภคนอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ยังเดินหน้าก่อสร้างพร้อมเปิดขายแล้วจำนวน 3 โครงการ  รวมทั้ง มีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มอีก 3-5 โครงการ

โดยทางบริษัทฯ มองว่าวิกฤตโควิดเป็นโอกาสที่จะได้เสนอการอยู่อาศัยที่ดีในแบบ For All Well-Being เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีตามวิถีชีวิตใหม่หลังโควิดได้ผ่านพ้นไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30