อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

MEA-EVATมอบผ้าใบรถตุ๊กตุ๊กป้องกัน COVID-19

MEA ร่วม EVAT มอบผ้าใบรถตุ๊กตุ๊กป้องกัน COVID-19 พร้อมสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในอนาคต พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.50 น.


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ นายกฤษฎา อุตตโมทย์ อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ฝ่ายส่งเสริมการใช้ พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม Change Tuk Tuks to New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมรณรงค์การใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่จะช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ คลองเตย

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่มีกิจการร้านค้าต่างๆ และมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ใช้ในด้านการสัญจรของประชาชน และการให้บริการด้านการท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการมอบผ้าใบป้องกัน COVID-19 พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ชุด ให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ถนนนานา ถนนสุขุมวิท ตลาดคลองเตย รอบสนามหลวง และบริเวณปากคลองตลาด

นอกจากนี้ MEA ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เล็งเห็นถึงการสร้างความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงการสร้างฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยความร่วมมือกับ EVAT ในการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง MEA ยังคงดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น