อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

ส.ส.พปชร.ให้ประธานสภาฯประสานงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ส.ส.สาธิต เพชรบุรี หารือประธานสภาฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนน เขื่อนป้องกันคลื่น และขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาให้ชาวเพชรบุรี ขณทะที่ส.ส.ศาสตราได้หารือประธานสภาฯไปยังกระทรวงมหาดไทย จัดซื้อรถเก็บขยะใหม่แทนคันเก่าที่ใช้มาหลายปีรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น.


นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส. เพชรบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือประธานสภาฯถึงอธิบดีกรมทางหลวง ขอให้เร่งรัดงบประมาณก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3510 กม. 65 + 154 ถึงกม. 65 + 643 ระยะทาง 500 เมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นทางลูกรัง และได้รับการอนุมัติการเข้าใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้แล้ว ทั้งนี้ถนนเส้นนี้ชาวบ้านรอเวลาใช้งานมาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว จึงขอให้กระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณโครงการนี้

นายสาธิต ยังฝากไปยังอธิบดีกรมเจ้าท่าจังหวัดเพชรบุรี และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ช่วยสั่งการให้มีการออกแบบ สำรวจและอนุมัติโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น บริเวณบ้านบางควาย-ไทรย้อย ชะอํา ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ เพราะชาวบ้านฝากถามถึงความคืบหน้า พร้อมกันนี้ ยังของบประมาณออกแบบและขุดลอกคลองตั้งแต่อำเภอบ้านแหลมถึงอำเภอชะอำตลอดแนว เพราะตอนนี้เรือเล็กเข้าออกลำบาก ดังนั้นจึงขอให้อธิบดีกรมเจ้าท่า เร่งรัดงบประมาณเรื่องนี้

นอกจากนี้ นายสาธิต ยังฝากไปถึงอธิบดีกรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยขอให้ช่วยสั่งการให้มีการออกแบบและสำรวจ ของบประมาณการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมของจังหวัดต่อไปขณะที่นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส. เขต 2 สงขลา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือประธานสภาฯถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาว ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาขยะ เนื่องจากขณะนี้ในเทศบาล ต.คลองแห มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากร ซึ่งตอนนี้มีประชากรราว 40,000 คน ไม่นับรวมกับประชากรแฝง ดังนั้นจึงมีปัญหาที่จะต้องกำจัดขยะมากกว่าวันละ  40 ตัน 

นายศาสตรา กล่าวว่า ประเด็นสำคัญคือเทศบาล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ แต่ปัญหาคือรถขยะของเทศบาลมีอายุเก่าแก่ 15 ปี ไม่มีความพร้อมในการออกไปจัดเก็บขยะที่มีอยู่สภาพไม่พร้อมใช้งาน และมีปริมาณไม่พอเพียง โดยทางเทศบาลเคยเสนอของบประมาณไปแล้วกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

"ดังนั้นในฐานะ ส.ส.ในพื้นที่ที่ได้ลงพื้นที่ และมีการร้องเรียนจากประชาชนเข้ามา พบความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากฝากประธานสภาฯผ่านไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดสรรรถขยะ ให้มีปริมาณที่มากพอพร้อมใช้งาน" นายศาสตรา กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%