อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

'ส.ส. พรรณสิริ'เร่งดัน''กัญชง''ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ

ส.ส. พรรณสิริ สุโขทัย พปชร. นำ กมธ. ประชุมและศึกษาดูงานแปรรูป ”กัญชง” พร้อมเร่งผลักดัน ”กัญชง”ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.15 น.


นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาพืช “กัญชง” สภาผู้แทนราษฏร จัดประชุมและศึกษาดูงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมข้าราชการระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ประกอบการ กว่า  70 คน ร่วมเสนอประเด็นงานวิจัย และนวัตกรรมของกระบวนการผลิต และขั้นตอนอุตสาหกรรมกลางน้ำ

 ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการนำผลงานต้นแบบการแปรรูปด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ อาทิ เครื่องลอกเปลือกเอาเส้นใยจากลำต้นกัญชง และระบบอุปกรณ์สกัดสาร CBD จากใบและดอกกัญชงด้วยวิธีใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย สำหรับต้นแบบด้านพาณิชยกรรมสู่การจำหน่ายของสินค้าแปรรูปจากทุกส่วนของพืชกัญชง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า จากเส้นใย อิฐมวลเบา คอมโพสิด จากแกนลำต้นและเส้นใย อาหารและเครื่องสำอาง จากน้ำมันเมล็ดกัญชง เวชสำอางจากสาร CBD ที่ได้จากการสกัดจากใบและดอกมานำเสนอ 

นางพรรณสิริ ได้กล่าวชื่นชมการรวมตัวกันของภาคสังคมในทุกสาขาอาชีพ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ มุมมอง ทั้งปัญหา และการแก้ไข ตั้งแต่ข้อกฎหมายไปถึงการปฏิบัติ แสดงถึงนิมิตหมายที่ดีของการขับเคลื่อนและการพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชงของประเทศไทย ขณะเดียวกัน กมธ. มีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้นำพืชกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และเสนอแก้ไขกฏกระทรวงเพื่อผลิต จำหน่าย และมีไว้ในครอบครอง ฉบับร่างในประเด็นการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน จำนวน 20 ไร่ และเสนอให้กรมวิชาการเร่งดำเนินการออกใบรับรองสายพันธ์กัญชงไทย อีกทั้งขอให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการเข้าถึงการปลูกโดยเร็ว พร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนทุกด้านให้เท่าทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9