อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

''ส.ส.เชิงชาย''เร่งพัฒนาแหล่งน้ำจ.ชัยภูมิ

ส.ส.เชิงชาย ชัยภูมิ เขต 2 พลังประชารัฐ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาการขุดลอก และการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอำเภอจัตุรัส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลหนองบัวใหญ่ ตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวบาน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดลอก และการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงล่ะหานอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหานให้ได้รับการแก้ไขอย่างโดยเร็วที่สุด 

นายเชิงชาย มั่นใจว่าหากแก้ไขปัญหา และพัฒนาแหล่งน้ำแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชนชนได้เป็นอย่างดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%