อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ปศุสัตว์คุมเข้มเชิงรุก ชายแดนปลอดโรคระบาดสัตว์ 

ปศุสัตว์คุมเข้มเชิงรุก มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกจุดทั่วประเทศเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชายแดนปลอดโรคระบาดสัตว์  จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามงานที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ด่านกักกันสัตว์เลย ด่านศุลกากรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยระบุว่าการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยปลอดโรค ASF หรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร จนถึงปัจจุบัน

โดยเฉพาะตามแนวชายแดน เช่น ที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว กรมปศุสัตว์มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกจุดทั่วประเทศเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ เช่น การตรวจสินค้าปศุสัตว์ , การควบคุมการเคลื่อนย้าย , การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดเข้าออกด่านและพื้นที่เสี่ยง , การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และที่ขายเนื้อสัตว์ , การควบคุมป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ , และการบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เลย กองสารวัตรและกักกันร่วมติดตามความคืบหน้าด้วย ขณะที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว มีสินค้าปศุสัตว์นำเข้าสำคัญคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าแปรรูป ซากไก่-สุกรแช่แข็ง และอาหารสัตว์สำเร็จรูป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%