อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

พาณิชย์กำแพงจัดงาน GI Fair 2020 @JJMALL

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงาน GI Fair 2020 อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.


GI (Geographical Indication) ภาษาไทยคือ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดจากการประยุกต์เข้าด้วยกันระหว่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา สู่การคัดเลือกให้ผลผลิตที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ได้รับเครื่องหมาย GI
 
เพื่อให้สินค้า GI ผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มจังหวัดกำแพงเพชร, นครสวรรค์ และพิจิตรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานพาณิชย์อีก 2 จังหวัด จัดงาน GI Fair 2020 ภายในงานพบกับสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมทั้งสินค้าที่อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียน และผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร ที่แปรรูปสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาทิ กล้วยไข่กำแพงเพชร รสชาติหวาน เนื้อแน่น ผิวบาง,  ส้มโอท่าข่อยพิจิตร เนื้อกุ้งแน่น สีชมพูอ่อน รสชาติหวานแกมเปรี้ยวกลมกล่อม เมล็ดเล็ก, น้ำตาลสดเกยไชย นครสวรรค์, ข้าวหอมใบเตย นครสวรรค์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน GI Fair 2020  ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 19.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22