อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

''ดร.พรรณสิริ''เสนอ "บางระกำโมเดล" ต้นแบบ

ดร.พรรณสิริ แจงชัด..ความก้าวหน้าพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เร่ง..”ซ่อมฝายยาง” ชี้พัฒนาที่ลุ่มรองรับน้ำหลากเสนอ “บางระกำโมเดล” ต้นแบบ.!!! พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.30 น.


ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  แถลงข่าว แจ้งความคืบหน้า การพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้ใช้เวลาในการพิจารณามาแล้ว 12 วัน รวม 94 ชั่วโมง จากเป้าหมายทั้งหมด 237 ชั่วโมง ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว 5 กระทรวง คิดเป็น ร้อยละ 11.6 ของหน่วยงานทั้งหมด
       
กระทรวงที่พิจารณาแล้ว คือกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นเด่นในส่วนของกรมชลประทาน คือ  1.การแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง มีข้อเสนอแนะความเห็นให้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม บูรณากการกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
 2.การสร้าง “ฝายยาง” ซึ่งมีมากกว่า 10 แห่งทั่วประเทศไทย พบว่าหลายแห่งอยู่ในสภาพชำรุด ฉีกขาดรั่วใช้การไม่ได้ ควรได้มีแผนการดูลรักษา ซ่อมบำรุงมิใช่ปล่อยทิ้งร้างขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนให้รีบเร่งดำเนินการโดยเร็ว เช่น ฝายยางเกาะวงเกรียติ์ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เสียหายมากว่า 5 ปีแล้ว

  3. มีข้อเสนอการบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิศาสตร์ในที่ลุ่มต่ำเหมาะกับการเป็นพื้นที่รับน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เช่นพื้นที่ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา พื้นที่ตำบลหนองเมือง ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งในฤดูน้ำหลากพื้นที่ดังกล่าวจะมีน้ำท่วมหรือระดับน้ำค่อนข้างมากทุกปี หากกรมชลประทานบริหารจัดการส่งน้ำ ให้พื้นที่ดังกล่าวทำการเกษตรก่อนและเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเมื่อถึงฤดูฝนหากมีพายุหรือมรสุมเข้ามา เกิดน้ำหลากมาก จะสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแก้มลิงธรรมชาติได้ ในลักษณะปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และยังเป็นพื้นที่เก็บน้ำสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในฤดูน้ำหลากได้ด้วยทำนองเดียวกับ “บางระกำโมเดล” ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ นางสาวปิยะรัตน์ ติยะไพรัชส.ส.บัญชีรายชื่อ คณะโฆษกกรรมาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติ่มว่า ในวันนี้จะมีการพิจารณางบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครบทั้งหมด จำนวน 19 หน่วยงาน 2 กองทุน จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้คาดว่าในช่วงบ่าย จะสามารถพิจารณางบประมาณของกระทรวงคมนาคมโดยจะพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ  ไปจนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ซึ่งหากมีความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม คณะทำงานโฆษกคณะกรรมาธิการ จะมารายงานความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15