อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โรคที่มี "ยุง" เป็นพาหะนำโรค

เป็นการติดเชื้อหนอนพยาธิชนิดฟิลาเรีย มียุงลายเสือเป็นพาหะนำโรค อาการมักบวมที่ต่อมนํ้าเหลืองและทางเดินนํ้าเหลือง ทำให้ท่อนขามีขนาดใหญ่และผิดรูป คล้ายเท้าของช้าง เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.


โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย หรือ การติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya)
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งกัดทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน อาการแสดงหลักคือ ไข้และปวดข้อ บางคนอาจปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ข้อบวม และผื่นได้ มักค้นพบเป็นกลุ่มก้อน อาการปวดข้ออาจเป็นได้เป็นปี การรักษาเฉพาะยังไม่มี ให้รักษาตามอาการ ป้องกันไม่ให้ยุงกัดและไปแพร่ต่อเนื่อง อาจรักษาอาการปวดข้อด้วยยากดภูมิหากไม่หายขาด ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

โรคไข้ป่า หรือมาลาเรีย
เกิดจากการติดเชื้อปรสิตที่ชื่อว่า เชื้อพลาสโมเดียม ซึ่งมีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ โดยมีพาหะนำโรคคือยุงก้นปล่อง อาการมักมีไข้ หนาวสั่น คล้ายเป็นหวัด ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน ปวดตามตัว อ่อนเพลีย บางรายอาจเป็นรุนแรงจนมีระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ ซีด เลือดออกง่าย เลือดเป็นกรด ตับวาย ไตวาย หรือการหายใจผิดปกติ จนถึงเสียชีวิตได้ ขณะนี้ในประเทศไทยมีน้อยลง อยู่ตามชายแดน มีระยะการฟักตัว 7-30 วันขึ้นกับสายพันธุ์

การวินิจฉัย คือการนำเลือดไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือการตรวจหาสารทางพันธุกรรม หรือตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว สามารถป้องกันได้โดยการทานยาป้องกันก่อนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง มียาจำเพาะในการรักษาทั้งยาฉีดและยากิน ขึ้นกับสายพันธุ์และความรุนแรง รวมทั้งภาวะของร่างกายหากเป็นแล้ว บางสายพันธุ์ เช่น ชนิดไวแวกซ์ และมาลาเรอี สามารถซ่อนอยู่ในตับของผู้ป่วยแล้วกลับเป็นซํ้าออกมาได้ ซึ่งมียาสำหรับป้องกันไม่ให้กลับเป็นซํ้า หลายคนหากเป็นมาลาเรียขึ้นสมอง อาจทำให้เกิดความผิดปกติระยะยาว เช่น ตาบอด หูตึง เดินเซ การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดการแท้ง คลอดก่อนกำหนด หรือเด็กนํ้าหนักน้อยได้ ขณะนี้มีวัคซีนที่เริ่มทดลองใช้ในคน แต่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลาย

โรคเท้าช้าง หรือเรียกว่า การติดเชื้อฟิลาเรียในทางเดินนํ้าเหลือง (Lymphatic filariasis)
เป็นการติดเชื้อหนอนพยาธิชนิดฟิลาเรีย มียุงลายเสือเป็นพาหะนำโรค อาการมักบวมที่ต่อมนํ้าเหลืองและทางเดินนํ้าเหลือง ทำให้ท่อนขามีขนาดใหญ่และผิดรูป คล้ายเท้าของช้าง สำหรับผู้ชายอาจบวมถึงบริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะบริเวณอัณฑะ นอก จากนี้ยังทำให้เกิดปอดผิดปกติ ที่เรียกว่า Pulmonary eosinophilia syndrome ได้ด้วย

การตรวจวินิจฉัยหลักคือการตรวจเลือดโดยดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งเชื้อฟิลาเรียมักจะออกมามากที่สุด การตรวจด้วยการใช้วีธีการทางซีรัมวิทยาสามารถทำได้และมีประโยชน์มาก เช่นกัน วิธีรักษา มียาจำเพาะ ชื่อยา DEC หรือ diethycarbamazine ยังไม่มีวัคซีนจำเพาะ.
.........................
อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 26