อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

แนะเกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์-เลี้ยงโคขุน

รมช.เกษตรและสหกรณ์ แนะนำเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ ปลูกหญ้าเนเปียร์ เลี้ยงโคขุน เป็นอาชีพเสริม หลังได้รับผลกระทบจากราคาอ้อยตกต่ำ  อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 13.40 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง เลขานุการ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ ตามที่ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ ภายหลังวิกฤติโควิด- 19 โดยมี นายไพทูรย์ วงศ์วีระกูล นายอำเภอสองพี่น้อง นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนัน ต.บ่อสุพรรณ นายจักกฤษณ์ เหลืองวิลัย สารวัตรกำนัน ต.บ่อสุพรรณ นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วัฒนา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรกว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก และทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร ดังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ และความพร้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด และใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาส ในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ในปัจจุบันอาชีพการทำไร่อ้อยของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอาชีพด้านปศุสัตว์ และการปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์นั้น สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ 

รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำเอ็มโอยู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนกู้วิกฤต Covid-19 ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท โดยมีคอกกลางรับซื้อ พร้อมให้การสนับสนุนปลูกหญ้าเนเปียร์ และมีการประกันราคากิโลกรัมละ 50 สตางค์ ทั้งนี้ทาง ธกส. พร้อมปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกร ส่วนเกษตรกรประสบปัญหาน้ำมีไม่เพียงพอในการเพาะปลูก ทางกรมทรัพยากรน้ำ และกรมบาดาลจะช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดาลให้อย่างทั่วถึง นับว่าเป็นโอกาสดีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ ทั้งการปลูกหญ้าเนเปียร์ และการเลี้ยงโคขุน โดยกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมการแนะนำวิธีการ และนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงอีกด้วย

----------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26