อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

นวัตกรรม "หุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง" ลดการสัมผัส

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ผลิตนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง “หุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง” เพื่อลดการสัมผัส ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการผลิตนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง หุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดย นายพุฒิภัฒน์ แสงทองและนายอาวุธ แจ้งมณี นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมชีว-การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.โดยมี อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ อาจารย์ ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ ปี 2561 โดยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น รางวัลเหรียญทองแดง ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญทองแดง ปี 2562 จากประเทศเกาหลีหุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง ได้พัฒนาขึ้นโดยหุ่นจำลองของทารกจะมีทั้งหมด 7 ขนาดภายในตัวเครื่อง (3 – 9 เดือน) ทารกมีผิวสัมผัสใกล้เคียงกับผิวของมนุษย์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างศีรษะและก้นของทารกได้ (ศีรษะแข็ง ก้นนิ่ม) สามารถระบุทิศทางการหันหน้าของทารกได้โดยการคลำผิวหน้าท้องของมารดา (ดูที่กระดูกสันหลังของทารก) สามารถเลือกอายุครรภ์ของทารกที่ต้องการได้ (3 – 9 เดือน) เลือกลักษณะทิศทางการวางตัวของทารกหลังจากเลือกอายุครรภ์ของทารกได้ตามหลักการ สามารถใช้งานผ่านการสั่งการจากแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนได้โดยใช้ระบบบลูทูธเลือกอายุครรภ์ของทารกทั้งหมด 7 ขนาด (3 – 9 เดือน) เลือกทิศทางการหันหัวของทารกได้ทั้งหมด 8 ทิศ ในช่วงอายุครรภ์ 3 – 6 เดือน พร้อมทั้งบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการคลำตรวจหน้าท้องที่ถูกต้อง และที่สำคัญหุ่นจำลองที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีราคาต่ำกว่าหุ่นจำลองที่นำเข้ามาจาก ต่างประเทศในขณะที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมอีกทั้งยังช่วยลดการสัมผัสจากบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ไปสู่มารดาและทารกในครรภ์ และได้มีการนำไปใช้จริงที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ทีมคณะผู้วิจัยได้เตรียมจัดทำเพิ่มเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยการพยาบาลกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

หากหน่วยงานใดสนใจหุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริงสามารถติดต่อได้ที่ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 081-5306909 อีเมลล์ rodjarin.r@sci.kmutnb.ac.th  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20