อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

PEA แนะนำวิธีรับมือพายุฝน เพื่อความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณ พื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ควรติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำวิธีรับมือพายุฝน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ เนื่องจากการเกิดลมกระโชกแรงหรือพายุฝน จะมีผลทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
ทั้งนี้ PEA มีข้อแนะนำวิธีรับมือพายุฝน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า คือ อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุ ตรวจสอบโครงสร้างป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันการโค่นล้ม ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ไม่ควรตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA มาดำเนินการให้ เพื่อความปลอดภัย รถเครน หรือเครื่องจักรกล ที่ทำงานก่อสร้างใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ควรระมัดระวังไม่ให้สัมผัสสายไฟฟ้า หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่าย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้านมาแก้ไขทันที หรือที่สายด่วน โทร.1129

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10