อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

ปศุสัตว์แนะฉีดวัคซีน "โรคคอบวม"

ควบคุมได้แล้ว “โรคคอบวม” ปศุสัตว์แนะฉีดวัคซีนโคกระบือและควบคุมเคลื่อนย้าย ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม ที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่งผลให้มีโค-กระบือป่วยตายหลายตัวนั้น เมื่อวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ด้วยการประกาศเขตควบคุมโรคระบาด มีการตั้งด่านกักกัน/จุดสกัด รอบพื้นที่เกิดโรค นอกจากนี้ ยังฉีดวัคซีนรอบพื้นที่เกิดโรค ฉีดวัคซีนแบบปูพรมในพื้นที่ข้างเคียง รวมเกือบ 80,000 ตัว จัดทีมสัตวแพทย์รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย รักษาทุกตัว ทุกวัน  และสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์  มีการประเมินสถานการณ์ Prognosisปัจจุบัน สถานการณ์โรคเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำให้ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่พบโรคคือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จึงเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในระดับควบคุมได้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับกระบือและโคที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หมั่นสังเกตอาการโค กระบือ ของตนเองหากสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ  หรือปศุสัตว์จังหวัด  หรือแจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ ที่ 063-2256888 หรือ แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งช่วยเหลือได้ทันท่วงที
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11